Redactie

Yolande Verhagen
Vanaf januari 2012. Maakt notulen, schrijft artikelen en redigeert en corrigeert de krant. Aanspreekpunt voor de Vrienden van Dorpskrant Beesd.

Carmen van Buuren
Vanaf januari 2016. Schrijft artikelen, redigeert en corrigeert de krant en social media.

Aanschuivend redactielid:

Carlijn Slob
Vanaf september 2015. Schrijft rubriek, onderhoudt de website en beheert de binnenkomende post via de mail.

Daarnaast levert ieder redactielid een bijdrage aan de totstandkoming van de inhoud. Bijvoorbeeld door contacten en/of interviews met (oud-)dorpsgenoten van Beesd.


Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt;

Léon van Dun
Voorzitter
tevens medeoprichter van de Stichting

Patrick de Wit
Penningmeester

Yolande Verhagen
Secretaris