Redactie

Yolande Verhagen
Vanaf januari 2012. Maakt notulen, schrijft artikelen en redigeert en corrigeert de krant. Aanspreekpunt voor de Vrienden van Dorpskrant Beesd.

Cees de Jong
Vanaf oktober 2014. Is ‘voelspriet’ in het dorp Beesd en levert ideeën en kopij aan.

Carmen van Buuren
Vanaf januari 2016. Schrijft artikelen, redigeert en corrigeert de krant, social media en verzorgt de lay-out van de krant.

Leonie van Lith
Vanaf 2019. Helpt mee met het beheer van de adverteerders, en schrijft artikelen.

Jeanette de Jongh
Vanaf 2020 . Schrijft artikelen.

Aanschuivende redactieleden:

Carlijn Slob
Vanaf september 2015. Onderhoudt de website en beheert de binnenkomende post via de mail.

Daarnaast levert ieder redactielid een bijdrage aan de totstandkoming van de inhoud. Bijvoorbeeld door contacten en/of interviews met (oud-)dorpsgenoten van Beesd.


Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt;

Léon van Dun
Voorzitter
tevens medeoprichter van de Stichting

Patrick de Wit
Penningmeester

Yolande Verhagen
Secretaris