Redactie

Marjo van Dun
Vanaf oktober 2009. Sinds september 2013 hoofdredacteur en verzorgt de lay-out van de krant.

Yolande Verhagen
Vanaf januari 2012. Maakt notulen, schrijft artikelen en redigeert en corrigeert de krant. Aanspreekpunt voor de Vrienden van Dorpskrant Beesd.

Evi-Mara van Beekhuizen
Vanaf februari 2013. Schrijft artikelen, redigeert en corrigeert de krant, onderhoudt de website en beheert de binnenkomende post via email.

Cees de Jong
Vanaf oktober 2014. Helpt mee met het beheer van de adverteerders. Is ‘voelspriet’ in het dorp Beesd en levert ideeën en kopij aan.

Daarnaast levert ieder redactielid een bijdrage aan de totstandkoming van de inhoud. Bijvoorbeeld door contacten en/of interviews met (oud-)dorpsgenoten van Beesd.


Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt;

Léon van Dun
Voorzitter
tevens medeoprichter van de Stichting

Arnold van Beest
Penningmeester
tevens medeoprichter van de Stichting

Yolande Verhagen
Secretaris