Redactie

Yolande Verhagen
Vanaf januari 2012. Maakt notulen, schrijft artikelen en redigeert en corrigeert de krant. Aanspreekpunt voor de Vrienden van Dorpskrant Beesd.

Cees de Jong
Vanaf oktober 2014. Is ‘voelspriet’ in het dorp Beesd en levert ideeën en kopij aan.

Carmen van Buuren
Vanaf januari 2016. Schrijft artikelen, redigeert en corrigeert de krant, social media en verzorgt de lay-out van de krant.

Patrick de Wit
Vanaf 2017. Helpt mee met het beheer van de adverteerders, en schrijft artikelen.

Aanschuivend redactielid:

Carlijn Slob
Vanaf september 2015. Onderhoudt de website en beheert de binnenkomende post via de mail.

Daarnaast levert ieder redactielid een bijdrage aan de totstandkoming van de inhoud. Bijvoorbeeld door contacten en/of interviews met (oud-)dorpsgenoten van Beesd.


Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt;

Léon van Dun
Voorzitter
tevens medeoprichter van de Stichting

Arnold van Beest
Penningmeester
tevens medeoprichter van de Stichting

Yolande Verhagen
Secretaris