In 2009 heeft het Jeugdplein via de Brede School in Beesd (onderdeel van SWO Geldermalsen) een project gehad genaamd “Toen – Thans – Toekomst”. In dit project heeft Patricia Kraan de contacten gelegd tussen oudere inwoners van Beesd en de jeugd, via het Jeugdplein. Uit dit project kwam naar voren dat het goed is om oudere mensen aan jongere mensen meer te laten vertellen over Beesd en over hoe het er vroeger aan toe ging.

Hieruit is het idee ontstaan om een krant te gaan maken. Gert de Kruiff is gevraagd voor het ontwerp. Gekozen is voor een glossy magazine met de naam Dorpskrant Beesd.  In de beginfase was de krant niet kostendekkend, ondanks de eenmalige startsubsidie van de Gemeente Geldermalsen en later een geldbedrag van ’t Nut.

Door een ondernemerspanel bestaande uit Patrick Kemker, Rien Dokman en Léon van Dun is een plan ontwikkeld om de Dorpskrant kostendekkend te krijgen. Dit heeft geleid tot;

  • Oprichting “Vrienden van de Dorpskrant”
  • Doelgerichte acquisitie naar Beesdse adverteerders

Het bestuur van de SWO Geldermalsen besloot in het voorjaar 2010,  dat het volgende jaargang kostendekkend moest zijn alvorens er groen licht voor het nieuw jaargang zou plaatsvinden. Ondanks het feit dat De Dorpskrant inmiddels kostendekkend was, heeft het bestuur van de SWO daarna  helaas besloten de Dorpskrant op te heffen.

Léon van Dun heeft vervolgens de redactiecommissie geadviseerd om een bestuur te vormen en een Stichting op te richten. De oprichting van de  Stichting Dorpskrant Beesd heeft op 20 september 2010 plaatsgevonden bij Notaris Ferd de Waal door de oprichters Léon van Dun (voorzitter), Jeanette van ’t Slot (secretaris) en  Arnold van Beest (penningmeester).

Inmiddels valt de Dorpskrant al een aantal jaar op de deurmat binnen heel Beesd en wordt de krant ook in digitale vorm aan diverse  mensen buiten Beesd verspreid.